TRÔNG GIÓ CHUYÊN CHÈO (P2) phong thủy

Kỳ thực, cho đến tối hôm đó, Hoắc Anh Đông mới biết Diệp Hán có ý tranh thầu; còn Hà Hồng Châm có tham dự hay không, anh vẫn chưa biết.

>> Tham khảo: báo mua bán

Kết quả, sớm ngày hôm sau, ở Ma Cao lại có tin đồn: “Bọn quỷ đã đến Ma Cao, bọn quỷ định đến hôi vụn bánh” (ý nói “tranh phần” với họ). Bởi Hà Hồng Châm là người có hai dòng máu Á Âu, tính cách tây hoá, cho nên người Ma Cao đều gọi anh ta là “quỷ”.

Related image

Để chứng minh mình không tới Ma Cao để “ăn bánh vụn”, Hà Hồng Châm khăng khăng tranh thầu. Lúc đó, đăng ký dự thầu phải nộp tiền cược 1.000.000 đô-la Hồng Kông. Hà Hồng Châm mang theo không đủ, vì vậy mới hỏi mượn Hoắc Anh Đông mây trăm ngàn.

>> Xem thêm: bán nhà tập thể

Hoắc Anh Đông cũng vì vậy mà đoán Hà Hồng Châm, Diệp Bắc Hải… không có ý định tham gia đâ’u thầu từ trước vì ngay cả tiền cũng không chuẩn bị. Hoắc Anh Đông liền nói với Hà Hồng Châm: “Stanley, nếu anh không có lòng phá hoại người khác, vậy anh đã hỏi thì tất nhiên tôi cho anh mượn.
Nhưng tôi có một điều kiện, anh nhất định phải nói rõ với anh Hiền (Hà Hiền, lãnh tụ người Hoa ở Ma Cao), anh dự thầu với giá đây, và thông qua anh Hiền nói cho Phó gia biết, chúng ta dự thầu theo giá gốc, đường đường chính chính, cho họ thấy chúng ta hoàn toàn không tranh miếng ăn với họ”.

>> thông tin liên quan: nhà trong ngõ

Lại nói, Hà Hồng Châm khi mượn được 40 vạn của Hoắc Anh Đông, lập tức tìm luật sư viết hồ sơ dự thầu. Chỉ còn một ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ. Chiều hôm sau, vào giờ tan tầm của các cơ quan chính phủ cũng là lúc đóng cửa đăng ký dự thầu.

>> Trang chủ : http://aomuaphongthuy.com/, chọn danh mục http://aomuaphongthuy.com/category/ao-mua/

Leave a Reply