Thẩm tra thiết kế Gold Tower 275 Nguyễn Trãi, bắt buộc hay không?

Xin ý kiến mọi người về việc thẩm tra hồ sơ thiết kếGold Tower 275 Nguyễn Trãi, theo quy định là bắt buộc hay không? Chủ đầu tư có thể bỏ qua bước này để tiết kiệm chi phí được không? (theo các dự án nước ngoài thì bên thứ 3 độc lập (hay thường gọi là “3rd party cherker” theo quy định có bắt buộc k?) Việc thẩm định hồ sơ thiết kế theo tôi là không bắt buộc đối với tất cả các công trình. Tuy nhiên đối với những công trình cần phải có chứng nhận công trình theo thông tư 16/2008/TT-BXD thì chắc chắn phải qua thẩm định của đơn vị thứ 3. Vậy nếu theo NĐ 209 thì tất cả các thiết kế bất kể quy mô và nguồn vốn đều phải thâm tra thiết kế Gold Tower 275 Nguyễn Trãi và dự toán!? nghe có vẻ không hợp lý lắm! Mình đồng ý là các dự án thuộc ngân sách nhà nước thì thì thiết kế và dự toán phải được thẩm tra (cái này NĐ cũng không nói rõ có nhất thiết phải là đơn vị thứ 3 hay k, vì khi CĐT đủ năng lực thì vẫn có thể thẩm tra tk). Vì như thế sẽ gây lãng phí với những dự án nhỏ, thiết kế đơn giảm.

Ngoài ra với các dự án vốn ngoài ngân sách (tư nhân, nước ngoài…) thì chi phí dự án hay dự toán được xác định hoàn toàn khác theo như cách tính trong quy định (đặc biệt là dự án nước ngoài) thì k biết sẽ thẩm tra thế nào?
Gold Tower 275 Nguyễn Trãi thấy ý kiến của QS là hợp lý, vì thiết kế đã thẩm định là một hồ sơ quan trọng trong chứng nhận chất lượng nhưng tiếc lại không thấy trong quy định! Mong các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến.

Leave a Reply