Sao Thổ Đồng Vị Với La Hầu

Sao Thổ Đồng Vị Với La Hầu

Tử Vi Bạn Có Sao Thổ Đồng Vị Với La Hầu Nói Lên Điều Gì

Trong tử vi của bạn Sao Thổ, hành tinh cuối cùng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đồng vị với La Hầu. Vì vậy Sao Thổ đặt ra tiêu chuẩn; đó là sự xuất sắc và mục tiêu phấn đấu. Nằm gần trục số phận La Hầu cho thấy cái lôi cuốn bạn là trở nên có chủ đích trong cuộc sống, nhận thức được mục tiêu và hiểu bản chất tham vọng của mình. Cái hấp dẫn bạn là trở nên thạo với những gì bạn làm và là một chuyên gia trên toàn thế giới. Những ngành nghề khuyến khích yêu cầu phải có sự xuất sắc và chính xác có thể chi phối sức mạnh này. Tuy nhiên cũng rất quan trọng khi giữ gìn quan điểm này trong suốt cuộc đời bạn. Nhu cầu vượt trội của bạn có thể mạnh mẽ đến nỗi có thể kéo dài xuyên suốt cuộc đời bạn.

Nghề Nghiệp

Bạn đang phải đối mặt với một tương lai đòi hỏi bạn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ. Vì vậy, bắt buộc phải tạo ra một cấu trúc nơi bạn có thể phấn đấu để đáp ứng những yêu cầu này một cách thực tế. Bạn cần phải học cách tự trị hơn và tách biệt với sự mong đợi của người khác, chỉ hoàn thành những gì cần thiết cho bạn để kết thúc. Nghề nghiệp cho phép ý thức về quyền lực rất quan trọng và có thể số phận của bạn sẽ vượt qua ranh giới của một tổ chức. Nhận thức được điều này cho thấy cần phải nhận thức được đẳng cấp, các quy tắc, tiêu chuẩn và ranh giới đã được áp dụng. Thượng đế sẽ dẫn dắt bạn đến với một hệ thống nơi bạn sẽ có thể thành công và có được địa vị. Tuy nhiên, hệ thống không phải lúc nào cũng hiệu quả và đáng tin cậy như bạn mong muốn, hay những người nhiều tuổi hơn trong hệ thống trung thực hay có thẩm quyền như bạn. Điều này giúp bạn thấy được phẩm chất và tính chuyên nghiệp, năng lực và tiêu chuẩn của bạn và khi bạn có thể thấy những phẩm chất này, những người khác cũng sẽ thấy được. Nghề nghiệp giúp bạn phát triển thẩm quyền của bạn vì rất có thể bạn sẽ trở thành một tấm gương dẫn dắt và chỉ đạo những người khác, có trách nhiệm với những quyết định quan trọng. Là một phần hoặc thậm chí là người đứng đầu nhóm quản lý, bạn cần phải ở trong trạng thái kiểm soát. Tuy nhiên, trước tiên bạn cần phải hiểu nhu cầu kiểm soát và học cách tôn trọng ranh giới và sự riêng tư của bạn.

Leave a Reply