QĐĐT và QĐPD dự toán Dự án gold Tower

Quyết định Dự án gold Tower tư và quyết định phê duyệt dự toán Dự án gold Tower cái nào có trước? vào theo quy định nào? Quyết định đầu tư có trước, sau khi hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư thì mới thực hiện các bước thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi tiết và lúc đó mới có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Tình cờ Dự án gold Tower có xem sơ qua hồ sơ một dự án của một một BQL nhìn thấy có sự mâu thuẫn về thời gian như sau:
Theo Biên bản nghiệm thu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: ngày 15/5/2008.
Theo Nhật ký khảo sát địa chất (địa kỹ thuật) ngày bắt đầu khoan 19/6/2008.
Phải xử lý sao, nếu không xử lý được ai sẽ chịu trách nhiệm? tui cung gap truong hop nay rui, toi nghi cach kin dao nhat la cac ben lien quan a ,b va cac so ban nghanh ngoi voi nhau va cung sua nhung sai sot nay. Về tính chất: Khác nhau cơ bản là Quy phạm pháp luật mang tính giai cấp và tính cưỡng chế rất cao; Quy phạm khác không mang tính cưỡng chế cao trừ quy phạm tôn giáo của 1 nhà nước tôn giáo.
Tóm lại là để viết ra đấy đủ, phải mất nhiều mực và giấy. Thế còn vấn đề Quy chế cho vay của NH ĐT&PT một loại Văn bản quy phạm khác mà đối tượng điều chỉnh của nó là những người có nhu cầu vay vốn (con nợ). Nếu ai xù nợ thì cuối cùng việc thực hiện Chế tài cũng phải cậy nhờ đến các văn bản Quy phạm pháp luật mà thôi.
Vì mình rất cần tìm hiểu lĩnh vực này phục vụ cho quá trình công tác mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Như vậy thế nào là VBQPPL bạn đã biết ha, văn bản khác tức không phải VBQPPL.
Quyết định của NHĐT&PT VN cần xem xét có phải là QĐ của Tổng kiểm toán Nhà nước hay không? Nếu NHĐT&PT VN là Tổng kiểm toán Nhà nước thì QĐ ấy là VBQPPL và ngược lại.

Leave a Reply