Phương pháp Lamas phong thủy

Gần đây số ngưồi áp dụng phương pháp sinh đẻ Lamas tăng lên nhiều. Khi xem tivi thấy những phụ nữ sinh đẻ áp dụng phương pháp Lamas không có gì đau đớn, vẻ mặt tươi cưòi của họ trong lúc đẻ làm mọi người rất kinh ngạc.

Kết quả hình ảnh cho phương pháp sinh đẻ

Phương pháp Lamas là phương pháp sinh đẻ do bác sĩ Lamas người Pháp xây dựng trên cơ sở lí luận phản xạ có điều kiện của Páplốp (người Nga). Nó đã được ứng dụng ở Nga, sau đó cải tiến thêm và giới thiệu ở Pháp, truyền qua Mĩ rồi tối Nhật Bản.

Trong thực nghiệm Páplốp phát hiện thấy, mỗi lần cho chó ăn mà rung chuông thì chỉ cần rung chuông là chó đã tiết dịch vị. Khi đem nguyên lí này ứng dụng vào khoa sản thì tạo ra được phương pháp đẻ không đau do phản xạ có điều kiện.

Kết quả hình ảnh cho phương pháp sinh đẻ

Sinh đẻ vốn là việc không có đau đốn, nhưng do sản phụ quá lo lắng hoảng sợ không yên mà cho rằng : lúc đẻ rất đau, rồi lúc đẻ cảm thấy đau thật sự. Do đó phải chỉ dẫn cho sản phụ rũ bỏ quan điểm đẻ sẽ rất đau và cảm giác lo sợ kinh hãi đối với sinh đẻ ; dạy cho họ cách hô hấp và động tác hỗ trợ khi đẻ, để có thể sinh đẻ một cách dễ dàng vui vẻ. Đó chính là tinh thần của phương pháp đẻ không đau dựa trên cơ sở chuẩn bị về tinh thần.

Phương pháp đẻ không đau bằng cách dự phòng về tinh thần này có trước phương pháp Lamas từ lâu, được truyền từ Trung Quốc sang Nhật Bản năm 1953, Viện sản Hồng thập tự Nhật Bản là nơi áp dụng đầu tiên, hiện nay đã được dùng rộng rãi.

>>Về trang chủ: http://aomuaphongthuy.com/, xem áo mưa phong thủy

Leave a Reply