lựa chọn áo mưa phù hợp

 

Rồi cho đến tài lộc thì chẳng lẽ bán áo mưa chạy là có tài lộc vào nhà hay sao,, mà họa huần lắm thì người ta không mang áo mưa thì mới phải mua áo mưa dọc đường chứ, đằng này một cái áo mưa lại còn dùng để mặc một vài năm mới cần thay cái mới, thế cho nên mới thấy khó hiểu ở những sân chơi như thế có gì khác để người ta cảm nhận thấy cái hay mà không có gì lạ trong cuộc chơi này, khi mà mọi thứ nó không có sự bình thường ở đây

Nhưng thôi chắc họ làm nên thì cũng có lý do của họ, chỉ có điều là mình không biết mà khi không biết thì nên không quan tâm nhiều để thời gian để quan tâm tới những cái khác nhiều hơn, sẽ có ích cho mình hơn, như việc viết bài này cũng thấy có sự thú vị riêng nhưng phải cần có nội dung như ý thì khó mà làm hài lòng được nhiều người viết bài khi họ đang lơ ngơ

Leave a Reply