Lo vốn vẫn đổ vào bất động sản qua ‘cửa sau’ do phong thủy

Dòng tiền vẫn vào bất động sản do phong thủy tốt

Nhìn thấy rõ ràng từ đầu năm 2018, tất cả các bộ phận tín dụng đều có thông tin từ ngân hàng nhà nước đề nghị cần phải dồn toàn bộ số vốn sử dụng để kinh doanh và sản xuất; không nên dồn vốn của các tổ chức tín dụng vào các lĩnh vực như xây dựng và bất động sản… Đặc biệt hơn, chúng ta có thể thấy rõ ràng số tiền được cho vay dài hạn cũng hạn chế ở mức 40% từ đầu năm 2018.

Để làm giảm thấp số tiền đổ vào bất động sản cho thấy tài lộc rất lớn, đây là bước đi lớn của ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, hiện tại bất động sản đang cực kỳ nóng, các nhà đánh giá vẫn lo lắng rằng bất động sản sẽ chiếm số vốn tín dụng lớn trong khi tỷ lệ tín dụng dài hạn cao nhất trong quý 3 năm 2018 là chưa đến 60%.

Các báo cáo đã được công bố với những luận định đã được UBTCQG đưa ra, sự đi lên của tín dụng luôn luôn đem theo yếu tố mùa vụ. tổ chức tín dụng đang hướng đến các tỷ suất cho vay ngắn hạn chứ không khuyến khích trung và dài hạn như trước đây.

Chúng ta có thể thấy rõ ràng tỷ lệ vay: với các ngành về công nghiệp cũng như xây dựng là hơn 20%; các hoạt động sản xuất hộ gia đình chiếm gần 20%; hoa màu và lâm sản gần 10%; lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản là 17%; trong khi đó lĩnh vực tiêu dùng chỉ chiếm 18,3%.

Bất động sản khởi sắc khi có dòng tiền cho vay

Tính đến hết tháng 3 dương lịch, nếu so với cuối năm 2017 âm lịch thì tín dụng toàn quốc đã tăng gần 4%. Nhưng nếu đem so với quý 1 năm 2017 thì lại là 4,3%. đặc biệt, trong quý 1/2018 vừa rồi, cho vay ngắn hạn giảm gần 3%, nhưng cho vay dài hạn và trung lại lại tăng gần 5%.

Vui mừng nhất là tỷ lệ cho vay dài hạn và vừa hạn chiếm tỷ lệ 54% đã chứng minh rằng dòng tiền sinh ra đã được sử dụng nhiều hơn trong sản xuất. Nhưng ngay khi thị trường bất động sản vực dậy, các khoản cho vay dài hạn tăng cao đột biến, khiến cho người dùng lo lắng ngân hàng lại đổ vốn vào Bất động sản?

Theo dõi các con số đưa ra của ngân hàng nhà nước tại chi nhánh hồ chí mih, ngay lúc này, so với tổng dư nợ cho vay thực được sử dụng với bất động sản là 11%. Rõ ràng chúng ta có thể thấy các cơn mưa tiền tệ mà không thể sử dụng áo mưa, tỷ lệ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tại hồ chí mih đã lớn hơn các khoản nợ của bất động sản trong cả nước là 5%. Đặc biệt hơn, rất nhiều khoản vay cho linh vực bất động sản lại được mang danh nghĩa cho vay để tiêu dùng.

Theo các con số tính toán được, tín dụng cho vay sẽ cao hơn 70%, đặc biệt, các khoản cho vay để sửa chữa nhà của với danh nghĩa tiêu dùng lên đến gần 54%.

 

 

 

Leave a Reply