Căn hộ Gold Tower – Nơi ở đáng giá

Căn hộ Gold Tower đang thực hiện 01 dự án đầu tư xây dựng, đã thực hiện xong các thủ tục, hiện đang thi công, tuy nhiên trong thời gian thi công có một gói thầu (trạm biến áp) bị thay đổi thiết kế hoàn toàn do ý kiến của bên điện lực, như vậy ở trường hợp này Căn hộ Gold Tower (Ban QLDA được ủy quyền làm chủ đầu tư) có thể chỉ định thầu một đơn vị tư vấn thiết kế để thực hiện lại thiết kế theo yêu cầu của điện lực để trình thiết kế dự toán bổ sung được không (sự phát sinh chi phí thiết kế này này không vượt giá trị dự phòng của dự án), hay phải trình bổ sung thêm gói thầu này vào kế hoạch thầu mới được thực hiện (lưu ý: phần thiết kế gói thầu này trước đây nằm trong gói thầu tư vấn thiết kế chung cho cả dự án, trong kế hoạch thầu được duyệt là đấu thầu hạn chế). Nếu chi phí thiết kế TBA đã nằm trong gói thầu TVTK dự án và bản thiết kế cũ không phù hợp với các yêu cầu đấu nối điện thì Căn hộ Gold Tower đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế sửa lại hồ sơ và trình duyệt lại bên Điện lực. Phần này là điều chỉnh hồ sơ thiết kế, đơn vị TVTK có trách nhiệm điều chỉnh lại hồ sơ. lý do thay đổi thiết kế là do thay đổi điểm đấu nối điện (mở rộng đường và dời điểm đấu nối điện qua bên kia đường), cho nên thiết kế cũ bị phá sản không phải lỗi của tư vấn thiết kế cũ (thiết kế đã được phê duyệt rồi) cho nên họ từ chối chỉnh sửa theo yêu cầu của chủ đầu tư. nếu như thiết kế cũ không thay đổi về công suất, thiết bị… và chỉ bổ xung thêm cột, đường dây… vì lý do khách quan thỉ phải bổ xung thiết kế, dự toán (tất nhiên phần thiết kế bổ xung phải tính thêm chi phí thiết kế).

Leave a Reply